Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

WeddingFair | 15/01/2021

Scroll to top

Top

#loveandwin spelregels

#loveandwin spelregels

#loveandwin spelregels van de love and win – actie bij WeddingFair Trouwbeurzen

 • Deze actie wordt aan u gepresenteerd door WeddingFair “Organisator”.
 • De actieperiode loopt van 13 september 2020 t/m 21 maart 2021.
 • De actie is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder is. De prijzen kunnen worden gewonnen door personen met een trouwdatum in 2021.
 • Het betreft een tijdelijke actie op basis van een jureerbare prestatie naar aanleiding waarvan een prijs wordt weggegeven.
 • Deelname is alleen mogelijk door een WeddingFair Trouwbeurs te bezoeken en een jureerbare prestatie te leveren. Er zijn 12 WeddingFairs in de actieperiode. Op de beurs wordt de jureerbare prestatie bekend gemaakt. Hiertoe ontvangt elke deelnemer een –gratis- deelnameformulier dat is voorzien van de afdruk van de Spelregels/Algemene Voorwaarden voor de betreffende actie.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van WeddingFair, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Naast de eventuele kosten voor het gebruik van een internet(verbinding) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze actie.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • WeddingFair is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • WeddingFair behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.weddingfair.nl.
 • Prijs: een Trouwjurk of een Trouwpak of Trouwringen of een andere Trouw-prijs . De prijzen worden u aangeboden door de exposanten op de trouwbeurzen van WeddingFair en worden per beurs bekend gemaakt.
 • Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar. Als de prijs van het artikel of de dienst van je keuze lager uitvalt dan de waarde van de prijs zal geen restitutie plaatsvinden. Als de prijs van het artikel van je keuze hoger uitvalt dan de waarde van de prijs zijn de meerkosten voor de rekening van de winnaar. Er is geen combinatie mogelijk met een andere actie(s).
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door WeddingFair.
 • In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u ons via de e-mail bereiken op info@weddingfair.nl. Een brief kan worden verzonden naar WeddingFair, Oude Zeeweg 38, 2202 CG Noordwijk.
 • Inzendingen dienen binnen 10 dagen ter jurering aan de Jury te worden voorgelegd. De inzendtermijn eindigt steeds op de woensdag volgend op de dag van de trouwbeurs om 24:00 uur. Beursdata van WeddingFair vind je op Aankomende Trouwbeurzen
 • De winnaar wordt uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van elke beursactie persoonlijk op de hoogte gesteld. Tevens zal de uitslag van elke actie na te lezen zijn op de aangegeven website.
 • Elke winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s en/of filmbeelden kunnen door de Organisator worden gebruikt voor publieksdoeleinden. Een datum voor de prijsuitreiking wordt in overleg met de winnaar vastgesteld.
 • Inzendingen worden eigendom van de organisator. Organisator heeft het recht om inzendingen vrijelijk te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren, te bewerken, uit te geven en/of commercieel te exploiteren, zonder dat daarvoor een vergoeding of andere compensatie verschuldigd is.
 • Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande spelregels/actievoorwaarden.

Ga naar de actiepagina met alle prijzen

Laat een review achter

WeddingFair